decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Mājas darbu nepieciešamība

Par mājas darbu nepieciešamību tiek apspriests skolotāju un vecāku starpā jau gadiem ilgi. Jau mājas darbu nosaukums vien izraisa negatīvu pieskaņu ikvienai no iesaistītajām pusēm – skolēniem, vecākiem, skolotājiem. Lai gan daudzi cilvēki domā par mājasdarbiem kā vairāk negatīvu nevis pozitīvu lietu, izraisot daudz nevajadzīga stresa ikvienam. Bet citi uzskata, ka mājasdarbiem ir sava priekšrocība greitas kreditas, mudinot bērnus domāt un risināt pastāvīgi ārpus klases nodarbības.

Mājas darbu priekšrocības
Pirmais ieguvums, kas saistās ar mājasdarbiem ir process, kas liek skolēniem un skolotājiem strādāt ciešām vienam ar otru. Viņi var apspriest uzdevumus, izrunāt nesaprastās problēmas, kas ir arī daļa no mācību procesa. Skolas solā skolēni var māt ar galvu un piekrist visam, ko skolotājs saka, taču mājās nāk lielā apgaismība, vai tēma patiešām ir izprasta.

Otrā priekšrocība ir sadarbība starp skolēniem un viņu vecākiem. It īpaši pirmajos skolas gados vecāku un vecvecāku palīdzība uzdevumu risināšanā ir pat nepieciešama. Tas ne tikai palīdzēs skolēniem labāk apgūt mācību vielu, bet arī ļaus vecākiem iesaistīties bērna izglītības dzīvē.

Treškārt, mājasdarbi daudz labāk sagatavo skolēnus lielajiem gala testiem. Tas dod iespēju skolēniem praktizēt uzdevumus, kādi būs jāpilda patstāvīgi klasē. Mājasdarbi ir iespēja nokārtot eksāmenu, un vēl pagaidām neuztraucoties par atzīmi, jo visu vēl iespējams labot un labāk iemācīties. Mājas darbi ir lieliska prakse pirms eksāmena.

Pildot uzdotos mājas darbus ir lielisks veids, kā attīstīt pienākumus. Izveidojot grafiku un ieplānojot pildīt mājas darbus noteiktā laikā, bērns var iegūt vairāk brīva laika. Apzinoties, cik daudz būs jāmācās uz nākošo dienu, viņš jau laicīgi spēj nolikt prioritātes.

Visbeidzot, tas ļauj vecākiem redzēt, kā viņu bērni tiek izglītoti, un viņi var attīstīt labāku priekšstatu par to, kā varētu vēl vairāk palīdzēt savam bērnam. Tomēr, daži vecāki, skolēni un pat skolotāji saprot, ka pēc 7 – 8 stundu nodarbībām, tas ir diezgan negodīgi vēl nākamās 3 stundas sagaidīt no bērna, lai viņš turpina mācības. Tāpēc, turpmākā tekstā būs mājas darbu negatīvās iezīmes.

Mājas darbu negatīvā puse
Pirmais iemesls, kāpēc bērniem nevajadzētu uzdot pildīt mājas darbus ir tas, ka viņiem ir nepieciešams laiks, lai atpūstos no mācībām. Daudziem bērniem ir grūtības izpildīt visus darbus, un tas var ievilkties līdz pat vēlai naktij. Skolēniem ir nepieciešams laiks, lai atsvaidzinātu savus prātus un pārstātu domāt par mācībām.

Otrkārt, mājas darbu pildīšana samazina laiku, ko bērni varētu pavadīt kopā ar savām ģimenēm. Ģimenes kopā būšanas laiks ir īpaši svarīgs, tādēļ, ja tas tiek atņemts, bērni var kļūt mazāk socializēti un var tikt apdraudēta ģimenes labklājība. Protams pirmas kreditas nemokamai, vecāki var iesaistīties mācību procesā, bet šā vai tā tas nav pilnvērtīgs kopā būšanas laiks ar visiem ģimenes locekļiem.

Treškārt – mājas darbi pat var radīt konfliktu starp vecākiem un bērniem. Jo bieži vien vecāki vēlas, lai bērns patstāvīgi izpilda visus uzdevumus un iemācās kaut ko jaunu, tādējādi izvairoties no palīdzēšanas. Taču skolēnam dažkārt ir nepieciešama palīdzība, vai vismaz pareizo atbilžu pārbaude.

Pārāk daudz mājas darbi var veicināt krāpšanos, jo bērni var izvēlēties vieglāko ceļu, lai ātrāk izbeigtu mācīšanos. Viņi var norakstīt visu no citiem klases biedriem, kas nozīmē, ka vielu viņi iespējams nemaz nav sapratuši un gala rezultātā būs slikta atzīme eksāmenā. Norakstīšanai nav nekāds labums, jo skolēns nekā no tā neiemācās.

loading
×